Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
Pojištění

Vlastníte nebytové prostory? Nezapomeňte je pojistit

Nebytový prostor. Každý z nás tento pojem zná. Všichni se s ním ostatně dennodenně v té či oné podobě pravidelně setkáváme. Co si pod ním ale přesně představit? A jakým způsobem ho případně pojistit? Jde to vůbec? A jaká specifika se s pojištěním nebytových prostor pojí? Nabízíme přehled základních pojmů, které vám pomohou se v otázce pojištění nebytových prostor zorientovat.

Pojištění nebytových prostor od A do Z

Konstatování, že nebytový prostor neslouží k bydlení, se do jisté míry rozumí samo sebou. Nicméně ne každý prostor, který není určen k bydlení, musí také nutně být zároveň nebytovým prostorem. Mezi nebytové prostory totiž nelze počítat například příslušenství bytu nebo společné části domu (jako třeba chodby či sdílené kočárkárny).

Pokud vyjdeme z definice stavebního úřadu, který za nebytové prostory označuje ty, jež slouží k jiným účelům než k bydlení, a zohledníme výše zmíněná konstatování, zjistíme, že mezi nebytové prostory budou patřit jak garáže, sklepy a sklady, tak ale například také kanceláře, dílny nebo ateliéry.

Jedná se tedy o poměrně široké spektrum objektů, které tak přirozeně nabízejí několik možností, jak přistoupit k jejich pojištění. Základní otázkou přitom bude, zda se daný prostor nachází přímo v domě svého pojistitele, či zda jej najdeme na jiné adrese.

Nebytové prostory pojištěné v rámci pojistky nemovitosti

Pokud je nebytový prostor součástí vaší nemovitosti, lze jej poměrně snadno zahrnout přímo do standardní pojistné smlouvy. Například ke sjednanému pojištění rodinného či bytového domu nebo k pojištění bytové jednotky u Kooperativy budete mít automaticky pojištěny rovněž objekty, které k domu náleží, ať už půjde o garáž, sklep či dílnu.

U každé konkrétní pojistné smlouvy je přesto vhodné se podrobněji informovat o přesných pojistných podmínkách a případných výjimkách. Je také dobré mít na paměti, že k tomu, aby v případě pojistné události proběhlo vše ke spokojenosti vás jako pojištěného, bude třeba daný nebytový prostor řádně zabezpečit. Předejdete tak potenciálnímu snížení pojistného plnění ze strany pojišťovny.

Pojištění garáže a jeho specifika

Jeden z nejčastěji využívaných typů nebytových prostor představují garáže. Pokud je garáž součástí domu, vztahuje se na ni vše výše řečené. Nicméně pokud se nachází na jiné adrese, než na které bydlíte, bude pravděpodobně třeba uvažovat o sjednání připojištění majetku.

Doplňkové pojištění garáže či jiných nebytových prostor tak přijde vhod ve chvíli, kdy takové prostory mimo své bydliště využíváte například na základě nájemní smlouvy. Připojištění přitom zahrnuje jak potenciální škody na samotné budově, tak na věcech v ní uložených. Se správným připojištěním tak škodu způsobenou na cenných movitých věcech z garáže, ale třeba i pronajaté díly nebo ateliéru, budete mít řádně nahrazenou.

MK Redakce

Píšeme Vám novinky nejen ze světa investování, ale také o pojištění, půjčkách a celkově o dění v ekonomice. Tak, abyste se rychle zorientovali a získali informace.

Související články

Back to top button