Půjčky

Základní informace k osobnímu bankrotu, neboli oddlužení

Pojem osobní bankrot může sice znít trochu hrozivě, ve skutečnosti je to ale často jediné východisko pro osobu v insolvenci. Možná ještě častěji se pro tento krok používá název oddlužení, jehož pravidla jsou stanovena zákonem a je vedeno soudní cestou u předlužených osob, neschopných dále plnit své závazky. Oddlužení řeší i firmy, tam jsou ale pravidla trochu jiná. My se v článku zaměřujeme spíše na fyzické osoby. 

Základní myšlenkou této formy oddlužení je cílené vedení dlužníka k tomu, aby během 5 let splatil věřiteli aspoň 30 procent z dlužné částky, při čemž část dluhu bude prominuta. Insolvence pokračuje dalších 5 let, kdy má věřitel za cíl získat, pokud možno, co nejvíce z půjčených financí, až pak dojde k úplnému odpuštění dluhu

Má oddlužení výhody?

Přikročit k osobnímu bankrotu nesporně své výhody má. A rozhodně je toto méně bolestivým postupem, než například exekuce, dlužník je lépe motivován, už z toho důvodu, že si uvědomuje pozitivní šanci na nový začátek, jakýsi restart. Navíc část dluhů může být odpuštěna. Dlužící osoba bývá díky osobnímu bankrotu poučena a často se navrací k běžné práci na smlouvu, dostane se z prostředí šedé ekonomiky. Pochopitelně, že to má vliv i na psychiku předmětné osoby a její blízké. 

Dvě formy osobního bankrotu

Oddlužení fyzických osob může být realizováno dvěma způsoby:

  • Splátkový kalendář
  • Zpeněžení majetku

Kdy můžete žádat o insolvenci?

O insolvenci je možná žádat, pokud splňujete tyto podmínky:

  • Nedokážete včas splácet své dluhy
  • Bude zde záruka, že během následujících 5 let jste schopni splatit 30 procent z dluhu
  • Jedná se o vyšší částky, často v řádech statisíců
  • Jste osobou, která dosud nebyla v insolvenci

Vysvětlení pojmu nezabavitelné minimum

Při podání osobního bankrotu byste měli být dobře obeznámeni s pojmem „nezabavitelné minimum“. Pro vás je to jedna z nejdůležitějších záruk a jak už vyplývá z tohoto názvu, hovoříme o finančních položkách, které vám zůstanou, nemohou být odebrány. Výše nezabavitelného minima závisí zejména na výši čistého platu dlužníka a na počtu osob, které jsou na tomto člověku závislé z hlediska materiálního a existenciálního.

MK Redakce

Píšeme Vám novinky nejen ze světa investování, ale také o pojištění, půjčkách a celkově o dění v ekonomice. Tak, abyste se rychle zorientovali a získali informace.

Související články

Back to top button