Pojištění

Pojistěte se při pronajímání bytu, buďte za vodou

Pokud máte to štěstí, že pronajímáte byt, nebo rovnou více bytových jednotek, můžete být finančně zajištěni. Ale i toto na první pohled snadné získávání peněz může mít svá úskalí, proto se vyplatí být pojištěn. Jak si tedy pojistit majetek v podobě pronajímaného bytu a které formy pojištění jsou v tomto případě nejdůležitější?

Základní pojištění nemovitosti

Pojištění nemovitosti je nepochybně základem, a to i když byt nepronajímáte, ale jen sami užíváte. Slouží pro pokrytí náhrad pro případy běžných nebezpečí, jako je požár, bouřka a krupobití, přímý zásah bleskem, výbuch nebo sesuv půdy. Mimo to se základní pojištění nemovitosti týká také takzvaných vodovodních havárií, tedy kupříkladu prasknutí potrubí. 

Pojištění domácnosti

Jako pronajímatele se vás může týkat pojištění domácnosti, ovšem pouze v případě, že jste v bytě ponechali své vlastní vybavení. Pojištění domácnosti se pak týká nejen domácích spotřebičů, ale také například nábytku, obrazů a dekorací, nádobí a dalšího vybavení kuchyně, podlahových krytin, povlečení a oblečení. Pokud si nájemník přinese vše vlastní, pak se pojištění domácnosti dotýká pouze jeho a záleží jen na něm, zda si ho sjedná. Samozřejmě, že může nastat situace, kdy část vybavení je ve vašem vlastnictví a část ve vlastnictví nájemce, tehdy je nutné toto specifikovat v nájemní smlouvě. 

Pojištění odpovědnosti

Pojištění odpovědnosti z vlastnictví nemovitosti se vyplatí třeba v následujících případech:

  • Praskne vodovodní potrubí a při tom bude poškozen soused
  • Díky povětrnostním podmínkám se uvolní část konstrukce domu či střechy a poškodí majetek jiné osoby
  • Uvolní se část konstrukce a zraní cizí osobu
  • Únik plynu způsobí zdravotní potíže

A takových nečekaných událostí může být celá řada, obecně platí, že ideální je, když uzavře pojištění odpovědnosti jak pronajímatel, tak nájemník. 

Pojištění ušlého nájmu

Může se stát, že pronajímatelná bytová jednotka se stane v důsledku pojistné události neobyvatelnou. Vy, jako pronajímatel, ale můžete dále pobírat nájem, pokud se u pojišťovny dopředu pojistíte pro takovou situaci. Nájemné vám bude propláceno do doby, než se byt stane znovu obyvatelným nájemníky. Pojištění ušlého nájmu je ovšem limitováno smluvně sjednaným finančním limitem a rovněž maximálním časovým limitem, většinou v řádech měsíců. 

Připojištění proti vandalismu

Existuje také připojištění proti následkům vandalismu, což může představovat například poškození fasády sprejem. Do této kategorie ovšem mohou spadat i újmy způsobené záplavou nebo povodní. Zde je důležité, uvědomit si rozdíl, kdy povodeň je vždy přírodního původu, tedy hovoříme o rozvodněných řekách, rybnících a dalších vodních plochách, zatímco záplava může být způsobena přírodou i uměle. Za záplavu lze považovat vodu z nadměrných srážek, tajícího sněhu, ale také třeba prasklé potrubí.

MK Redakce

Píšeme Vám novinky nejen ze světa investování, ale také o pojištění, půjčkách a celkově o dění v ekonomice. Tak, abyste se rychle zorientovali a získali informace.

Související články

Back to top button