Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
Podnikání

Na jaké vynálezy se vztahuje patent?

Asi každý ví, že patent představuje způsob ochrany vynálezu před jeho zneužitím. Zjednodušeně se jedná o ochranu vynálezu, která je poskytována původci či majiteli vynálezu. Získání patentu pro vynález má však svá pravidla, jež jsou stanovena v rámci zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích. A jaké vynálezy lze tedy patentovat?

Vynález musí splňovat určité podmínky

Podle zákona lze udělit patent pouze vynálezům, které splňují zákonem stanovené podmínky. V případě, že nejsou tyto podmínky splněny, pak nelze patent pro daný vynález udělit. Mezi tyto podmínky patří:

  • Novost

Jednou ze základních podmínek pro získání patentu je novost vynálezu.

  • Výsledek vynálezecké činnosti

Aby mohl vynález získat patent, tak se musí jednat o výsledek vynálezecké činnosti.

  • Průmyslově využitelný

Poslední podmínkou je pak průmyslová využitelnost.

V zákoně jsou však zároveň vymezeny předměty a činnosti, které se za vynálezy nepovažují. Za vynález nelze například považovat objevy, vědecké teorie, matematické metody, estetické výtvory a další předměty a činnosti. Kromě toho jsou stanoveny i výluky z patentovatelnosti. Využití vynálezu se totiž nesmí příčit veřejnému pořádku a dobrým mravům. A též se patent neuděluje na odrůdy rostlin či plemena zvířat.

Udělení patentu

Je zřejmé, že získání patentu na vynález neprobíhá automaticky, ale je třeba si o patent zažádat na základě přihlášky. Přihláška se podává na Úřad průmyslového vlastnictví, jež zahajuje řízení o udělení patentu. Chcete-li svůj vynález chránit nejen na národní úrovni, pak lze získat evropský patent u Evropského patentového úřadu, Mezinárodní ochranu vynálezu pak zajišťuje Světová organizace duševního vlastnictví.

Řízení o udělení patentu může mít pro některé vynálezce stinnou stránku v podobě složitosti legislativy. Pro tyto případy však můžete využít firmy, která se o vše postará za vás. Snadný průběh vám například zajistí přední patentová kancelář Macek and Partners.

MK Redakce

Píšeme Vám novinky nejen ze světa investování, ale také o pojištění, půjčkách a celkově o dění v ekonomice. Tak, abyste se rychle zorientovali a získali informace.

Související články

Back to top button