Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
Nezařazené

Na pracovníky z Filipín je spolehnutí

Pracovníci z Filipín představují nedílnou součást zaměstnaneckých kolektivů i mnoha českých firem. Proč a kde nacházejí především uplatnění?

V Česku se díky režimu Filipíny uplatňují tisíce Filipínců

V tuzemsku pro podporu ekonomické migrace již v minulosti vzniklo několik vládou podporovaných programů, které měly zajistit příliv pracovních sil.

Přímo na Filipíny se v roce 2018 zaměřil Režim ostatní státy, který se orientoval na Mongolsko a Filipíny. Využil tak osvědčený systém uplatněný již dříve ve vztahu k pracovníkům z Ukrajiny. Jen za první rok fungování tohoto programu mělo do Česka dorazit v jeho rámci cca 1 000 pracovníků.

Na „režim Filipíny“ následně navázal v roce 2019 Program kvalifikovaný zaměstnanec, který se dál zaměřuje na pracovníky z Filipín, ale také z Ukrajiny, Mongolska, Srbska, Indie, Běloruska, Moldavska, Černé hory a Kazachstánu.

Jací jsou zaměstnanci z Filipín

Pro pracovní uplatnění na evropském, potažmo přímo i českém pracovním trhu mají Filipínci ty nejlepší předpoklady.

Jejich mentalita je totiž té evropské výrazně bližší než v případě jiných asijských národů. Dáno je to i tím, že jsou Filipínci ovlivněni křesťanskou vírou, respektive katolickým smýšlením. Dokonce slaví tradiční Vánoce a Velikonoce.

Angličtina je zde oficiálním jazykem, bez problémů proto tento světový jazyk ovládá téměř každý Filipínec. To výrazně snižuje jazykovou bariéru, pokud pracovníci z Filipín mají vycestovat mimo svou zemi právě za prací.

A v hojné míře tak skutečně činí. Samotní Filipínci mají k bílému etniku vřelý vztah. Ke vzájemnému porozumění přispívají i takové detaily jako například to, že se běžný Filipínec rozhodně nevyhýbá vepřovému masu a poměrně ochotně si s vámi připije na Filipínách velmi oblíbeným rumem.

Nejen za prací jsou však Filipínci zvyklí cestovat, obecně znají život za hranicemi své země. To jim dává kosmopolitní náhled na život a pochopení odlišné kultury.

Filipínci v českých firmách, jak se uplatňují?

Dominantně míří Filipínci za prací především do zemí, jako je Saúdská Arábie, Spojené arabské emiráty, Kuvajt nebo Katar.

Již před zavedením vládních programů však v Česku úspěšně několik stovek filipínských občanů působilo. Zaměstnávání Filipínců tak jednoznačně má potenciál alespoň částečně v tuzemsku saturovat nedostatek pracovních sil.

Týká se to především technických profesí, jako jsou programátoři nebo letečtí mechanici, dále méně kvalifikovaných pozic (dělník, skladník). Dlouhodobě se pak v tuzemsku nedaří obsazovat posty svářečů, slévačů, kovoobráběčů, strojních zámečníků, elektrikářů, CNC operátorů a seřizovačů. Také zde by Filipínci mohli být vhodnou pomocí.

Ve světě se pak Filipínci uplatňují i jako kuchaři. Velmi často poptávané jsou napříč státy i filipínské zdravotní sestry. Filipínky se pak dobře uplatňují i v dalších typech profesí pečujících, například jako chůvy, hospodyně, ale i uklízečky.

Máte zájem o pracovníky z Filipín? Kontaktujte naši agenturu IRS Czech, která se na nábor Filipínců specializuje. Nábor probíhá přímo na Filipínách v našich kancelářích, takže si můžete vhodné zaměstnance vybrat online bez nutnosti cestování.

MK Redakce

Píšeme Vám novinky nejen ze světa investování, ale také o pojištění, půjčkách a celkově o dění v ekonomice. Tak, abyste se rychle zorientovali a získali informace.
Back to top button