Dluhopisy

Ručitelské prohlášení jako zajištění výnosů z dluhopisů

Ručitelské prohlášení slouží k zajištění dluhopisů, kdy se ručitel zavazuje svým podpisem k tomu, že v případě neschopnosti emitenta splácet úroky či jistiny, bude je platit za něj. Dnešní investoři do dluhopisů se takto dodatečně pojišťují poměrně často a není se čemu divit. 

Kdo se stává ručitelem?

Ručitelem se může stát například vlastník emitujícího subjektu, případně jiná osoba s takovou společností spojená. Důvod je zřejmý, a sice zainteresovanost této strany, která je díky svým závazkům vůči společnosti pobízena, aby dodržovala své povinnosti případného zastupování plnění za emitenta. Ručitelské prohlášení může podepsat rovněž mateřská společnost, zastupující v tomto případě společnost dceřinou. Nutno dodat, že ručitelů může být více a čím víc jich emitent získá, tím se stává pro investora důvěryhodnějším. 

Kdy přichází ručitel na scénu?

K tomu, aby investor mohl vznést nárok na využití ručitele, postačí, když se emitent například zpozdí se splátkami. Zákonem je dané, že emitent musí své závazky pravidelně a včas splácet, tudíž ani nemusí být investorem o tomto skutku informován. Je pouze nutné, sepsat náležitou písemnou žádost a zaslat ji osobě či osobám, které podepsaly ručitelské prohlášení. Jakmile ručitel žádost obdrží, je povinován zaplacením nejen běžných náhrad, ale také případných úroků z prodlení a dalších vzniklých škod, to vše do doby 30 dnů, není-li tato doba jinak upravena v ručitelském prohlášení

Zaslání žádosti ručiteli

Aby si investor navíc zajistil, že ručitel zaplatí za emitenta jeho dluhopisové závazky včas, doporučuje se zaslat tuto žádost, pokud možno doporučeně a nechat si potvrdit, že byla obdržena. Jinak by mohlo dojít ke zbytečnému zpožďování nebo dokonce zdržování ve prospěch emitenta. Většinou se to ale nestává, ručitel si je velmi dobře vědom svých povinností. 

A ještě je zde jedna možnost, a sice osobní schůzka s osobami podepsanými pod ručitelské prohlášení. Pak jen postačí požádat je o potvrzení mezi čtyřma očima a máte jako investor mnohem větší jistotu, že nedojde k nesrovnalostem. Jako neprokazatelná a nevhodná varianta zaslání žádosti ručiteli je považována e-mailová korespondence. Na jednu stranu je sice tou nejpohodlnější možností, na stranu druhou ji nelze považovat za dostatečně prokazatelnou. 

A co když ručitel neplatí?

Samozřejmě, že může nastat i ta nepříjemná situace, kdy své povinnosti nesplňuje ani osoba ručící za dluhopisy osoby jiné. Jakmile se tak stane, obvyklým postupem je podání žaloby na pohledávku za ručitele k náležitému soudu. Ten pak stanoví právo vymáhat pohledávky formou exekuce. Proto je pro investora v podstatě nutností si jak samotného emitentadluhopisů, tak také signifikanta ručitelského prohlášení, velmi dobře prověřit předem.

MK Redakce

Píšeme Vám novinky nejen ze světa investování, ale také o pojištění, půjčkách a celkově o dění v ekonomice. Tak, abyste se rychle zorientovali a získali informace.
Back to top button