Pojištění

Povinné ručení: jak má postupovat poškozený a jak by se měl chovat viník

Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, známé dnes spíše jako povinné ručení, je formou finančního jištění pro řidiče. Pokud se stanete účastníkem nehody a nejste jejím viníkem, bude vám z povinného ručení viníka proplacena náhrada škody, takto by se dal v kostce popsat princip. Ovšem podobně, jako u jiných forem pojištění, ani zde nemáte vždy jistotu, že daná pojišťovna vám vyplatí to, co nárokujete. Nejprve si ujasněme, jaká je vlastně pozice viníka. 

Viník dopravní nehody

Ne vždy je jednoznačně určitelné, kdo je viník dopravní nehody, ve složitějších případech o tom rozhodne policie na základě šetření. Pokud je ale vše jasné, pak vám v podstatě ihned, jako poškozenému, vzniká nárok na vyplacení náhrady škody. Ještě, než ovšem začnete řešit takové odškodnění, vždy byste se měli řídit určitými pravidly, za prvé, při nehodě důkladně zkontrolujte, zda nedošlo ke zranění, poskytněte první pomoc. Dále je nutné přivolat záchranné složky, z jejichž strany bude zajištěna nejen zdravotní pomoc, ale také potřebná dokumentace, důležitá pro následné jednání s pojišťovnou. Viníkem je samozřejmě vždy ten, kdo porušil dopravní předpisy, nebo se choval jinak nepatřičně. 

Poškozená osoba získává nárok na náhrady týkající se nejenom poškození automobilu a dalšího majetku, ale také hovoříme o dalších újmách, jako:

 • Náhrada za totální škody
 • Asistence servisů a odtahových služeb
 • Zaplacení výjezdu zásahových složek
 • Zdravotní újma: sem spadá například bolestné, ale také náklady na léčbu, ošetření či trvalé následky způsobené zraněním. 
 • Náhrady za zhoršené společenské postavení poškozeného
 • Zaplacení poplatků, které poškozenému vzniknou, například v souvislosti s nesplněnou zakázkou nebo neúčastí na nejrůznějších akcích či na dovolené, cestovní náklady a podobně. 
 • Zaplacení pohřebného v případě ztráty blízké osoby
 • Nahrazení finančních ztrát souvisejících s výdělkem a zisky poškozeného
 • Věcné škody: kupříkladu se jedná o rozbitý telefon a poškozené osobní věci vyšší hodnoty
 • Platby právníků a soudní výlohy
 • Znehodnocení automobilu opravami a použitím nežádoucích náhradních dílů

Nahlášení nehody a servis

Poškozený automobil nahlaste co nejdříve své pojišťovně, která se sama postará o jeho zajištění, tedy odtah do náležitého servisu. Vznikne vám rovněž nárok na náhradní vozidlo, ovšem ne všechny servisy tuto službu nabízí. Náhradní auto vám bude zapůjčeno na přiměřenou dobu, což v drtivé většině případů znamená po dobu opravy vašeho vlastního vozu, při čemž ta zase nesmí být nepřiměřeně dlouhá. 

Pozor na opravu

I opravy mohou být realizovány prostřednictvím pojišťoven, které spolupracují s autoservisy, ale pozor. Bohužel se často stává, že daná opravna nepoužije vždy originální díly, prostě proto, aby bylo vše levnější a co nejvíce vydělala. Nemusí to znamenat problémy s proplácením ze strany pojišťovny, ale spíše potíže při budoucím prodeji. Pochopitelně, že nevhodné náhradní komponenty se mohou negativně projevit i po určité době provozu auta vaší osobou.  

MK Redakce

Píšeme Vám novinky nejen ze světa investování, ale také o pojištění, půjčkách a celkově o dění v ekonomice. Tak, abyste se rychle zorientovali a získali informace.

Související články

Back to top button