Dluhopisy

Investice do dluhopisů patří k nejbezpečnějším, i tak mají některá rizika.

Láká vás investování do dluhopisů? Vězte, že tento typ investice patří k nejméně rizikovým, přes to se i zde nějaká ta úskalí najdou. V následujících řádcích se dozvíte o těch nejznámějších typech rizik spojených s investicemi do dluhopisů

Kreditní riziko

Zřejmě tím nejvíce zjevným rizikem při investování do dluhopisů je kreditní riziko, jež je výsledkem toho faktu, že pořízením dluhopisu si emitent půjčuje. Podobně, jako u jiných druhů půjček pak vyvstává riziko, že nebude plnit své závazky tak, jak má. I proto buďte zvídaví a získejte si co nejvíce podkladových informací o tom, jak na tom emitent je, jinak řečeno, zdali je solventní a jaká je jeho minulost spojená se schopností plnit závazky. 

Inflační riziko

Inflace se může projevit v podstatě ve všech formách investic a platí to rovněž u dluhopisů. Abychom si popsali ve zkratce její vliv, obecně platí, že pokud rychleji rostou náklady spojené s běžným životem, výnosy v dluhopisů budou nižší. Na druhou stranu hovoříme o jakési pojistce z toho pohledu, že pokud jste investovali do dluhopisů, výnosy z nich vám mohou sloužit pro pokrytí zmiňovaných životních nákladů. 

Úroky

Cena dluhopisů může být poměrně výrazně ovlivněna úrokovou mírou. Pokud roste, většina investorů se snaží prodat, čímž logicky nastává situace opačná, úroková sazba se snižuje. Paradoxně tak hodnota vašich dluhopisů poroste tehdy, kdy jejich úroková sazba bude klesat. Správné načasování případného prodeje je tedy nesmírně důležité. 

Rating

Při zhoršení ratingu emitenta, ať už se jedná o státní dluhopisy nebo dluhopisy společností, se může stát, že daný subjekt se stává méně důvěryhodným pro banky a další finanční instituce, od nichž si půjčuje peníze na plnění svých závazků. Ratingy určují ratingové agentury, které se velmi dobře orientující na trhu, proto je na ně potřeba dát.

MK Redakce

Píšeme Vám novinky nejen ze světa investování, ale také o pojištění, půjčkách a celkově o dění v ekonomice. Tak, abyste se rychle zorientovali a získali informace.
Back to top button