Pojištění

5 forem životního pojištění: vsaďte na jistotu, nebo počítejte s menšími riziky

Životní pojištění představuje formu pojištění, která je nějak spojena s životem pojistitele. Většinou se jedná o pojištění pro případné úmrtí, nebo související s dosažením určitého věku. V tomto článku si osvětlíme 5 základních typů životního pojištění, z nichž vám možná některý model bude nejvíce vyhovovat, a které nabízí drtivá většina pojišťoven. 

Rizikové

Rizikové životní pojištění se vyznačuje zejména tím, že nezahrnuje spoření a soustředí se jen na případné úmrtí a smrtelná rizika. Pojistná částka bude vyplacena, pokud dojde ke smrti pojistitele. 

Kapitálové

U kapitálového životního pojištění je již zahrnuta také spořící složka, v podstatě hovoříme o jakési kombinaci pojištění pro případ úmrtí nebo dožití, a právě spoření peněz. Kapitálové životní pojištění má tedy danou určitou míru zhodnocení, neboli spořící úroky, které si nastavuje daná pojišťovna, označované jako technická úroková míra. Klient sám pak nemá na úroky vliv. Tím je na pojišťovnu rovněž přenášeno riziko investicí. 

Investiční

Tato forma životního pojištění se podobá kapitálovému pojištění, ovšem s tím rozdílem, že investiční rizika jsou přenesena na bedra klienta. Výsledná suma pak vždy vychází z reálné hodnoty investic, může se tedy jednat o poměrně rizikovou variantu, na druhou stranu výnosy mohou být o dost vyšší, než u kapitálového či jiného životního pojištění. 

Flexibilní

Výhodou flexibilního životního pojištění je ten fakt, že klient si může sám a dle svých potřeb nastavit různé parametry, jako je například počet pojištěných osob, nebo různé druhy rizik. Mezi taková rizika se počítají:

  • Úraz
  • Onemocnění
  • Invalidita
  • Dožití
  • Úmrtí

Důchodové 

Do výčtu typů životního pojištění lze zařadit také důchodové pojištění. Zde jsou rizika opravdu velmi malá, kdy se jedná o běžně využívanou formu spoření, většinou související s navýšením důchodové renty. Důchodové pojištění je mimo jiné velmi vhodné například pro osoby, pracující na dohody, kterým nevzniká povinnost platit sociální pojištění, stejně jako jim není vypláceno zaměstnavatelem.

MK Redakce

Píšeme Vám novinky nejen ze světa investování, ale také o pojištění, půjčkách a celkově o dění v ekonomice. Tak, abyste se rychle zorientovali a získali informace.

Související články

Back to top button